CV Ketels

Een centrale verwarmingsketel of cv-ketel is het onderdeel van een centraleverwarmingsinstallatie dat voor warm water zorgt waarmee de verblijven in een pand verwarmd worden. Dit systeem wordt de centrale verwarming genoemd. Een combiketel zorgt tevens voor het warme tapwater in een woning.

Een cv-ketel werkt meestal op aardgas of stookolie en verhit met een brander het water in het gesloten systeem. Een circulatiepomp in de cv-ketel zorgt voor de circulatie van het warme water in het systeem. De cv-ketel is aangesloten op een rook afvoerkanaal of schouw om het rookgas af te voeren. Een thermostaat zorgt voor de regeling van de ketel temperatuur.
  

 

Rendement

De laatste decennia is het rendement van een cv-ketel door stijgende energieprijzen steeds belangrijker geworden. Op dit moment is er een keuze uit Verbeterd Rendement (VR) en Hoog Rendement (HR). Als minimaal 83% van de energie wordt omgezet in nuttige warmte, spreken we van "Verbeterd Rendement" (VR), vanaf 90% is er sprake van "Hoog Rendement" (HR). Hoog Rendement is onderverdeeld in HR100 (vanaf 90%), HR104 (vanaf 94%) en HR107 (vanaf 96%). Afhankelijk van het verbruik kunnen de besparingen oplopen tot enkele honderden euro's per jaar.
De nieuwste ontwikkeling op cv-ketel gebied is een gecombineerde ketel die in de warmte vraag van de woning voorziet, en die met de restwarmte elektriciteit opwekt. Dit gebeurt middels het procedé van een micro-wkk

Hoogrendementsketel

Een hoogrendementsketel of HR-ketel is een verwarmingsketel op gas die ten opzichte van een conventionele gasketel een hoger rendement heeft, waardoor het gasverbruik lager is. Het Gaskeur HR-label verdeelt HR-ketels in drie categorieën: HR 100, met een rendement van ten minste 100%, HR 104 en tenslotte HR 107, met een rendement van tenminste 107% (Het rendement wordt berekend op de onderste verbrandingswaarde van aardgas, daar is condensatiewarmte niet in meegenomen, vandaar dat bij condenserende ketels de waarde boven 100% uit kan komen). Het hoge rendement wordt bereikt door het koude retour water in een warmtewisselaar voor te verwarmen met de rookgassen in een zogenaamde rookgas condensor. Deze gassen bevatten veel waterdamp, die bij dit proces condenseert. Vandaar dat HR-ketels moeten zijn voorzien van een condensaat afvoer. Hoogrendementsketels zijn in 1981 door Nefit voor het eerst in Benelux geïntroduceerd.